Közgyűlést és konferenciát rendezett a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete2017. május 16-án került sor a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének évi rendes közgyűlésére, melyet hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán tartottak meg.

A közgyűlésen megjelent rendes tagok elfogadták a napirendet, majd sor került az Egyesület, az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság éves beszámolójára, illetve a közhasznúsági melléklet és az éves költségvetés elfogadására.

Figyelemmel arra, hogy az Egyesület Felügyelő Bizottsága egyik tagjának megbízatása lejárt, a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává – ismételten – megválasztotta Amberg Erzsébet rendes tagot.

A közgyűlést követően az Egyesület hagyományosan tudományos tanácskozást tartott, „A rendészet aktuális kérdései” címmel.

A konferencia kezdetén Dr. habil. Boda József PhD, ny. nb. vezérőrnagy, egyetemi docens úr, a Rendészettudományi Kar dékánja köszöntötte az egybegyűlteket. Örömét fejezte ki az iránt, hogy ennyi lelkes fiatal érdeklődőt, kutatót láthat, akik a jövő tudós és oktató generációjának derékhadát adják majd.

A konferencia nyitóelőadását Prof. Dr. habil. Fantoly Zsanett PhD, az NKE RTK Büntetőeljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára tartotta meg „Az új büntetőeljárási törvény javaslatának koncepcionális kérdései” címmel. Figyelemmel arra, hogy professzor asszony az új törvény kodifikációjának aktív résztvevője, a megjelentek első kézből értesülhettek a törvényalkotási folyamat legújabb kihívásairól és eredményeiről.

Orbán József, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatója „Az okos városok (Smart Cities) bűnügyi kihívásai” címmel tartott előadást. Rámutatott, hogy az okos városok számos előnye mellett indokolt kiemelten vizsgálni azok bűnözési kockázatait is. Előadásának különös aktualitást adott a közelmúltban lezajlott, többek között egészségügyi intézmények ellen intézett kibertámadás-sorozat is.

Horváth Orsolya pécsi doktorjelölt „Tengeren innen és túl – A kriminálkinológia összehasonlító elemzése” címmel tartott előadást. Referátumában a tőle megszokott magas színvonalon mutatta be a bűnüldözésben alkalmazott kutyák külföldi és hazai eredményeit.

Végezetül Frigyer László, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatója „A megbízási szerződések elhelyezése a szerződések rendszerében avagy gondolatok a szabad akarat kérdésköréről” című előadásában mutatott rá arra, hogy a megbízási szerződések a rendőri/rendészeti munka szinte valamennyi ágában nagy jelentőséggel bírnak.

Az eredményesen zárult konferencián színvonalas előadások hangzottak el, a felmerült kérdések pedig az előadókat további kutatásokra ösztönözhetik.