Konferenciát rendezett a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete2016. november 17-én, a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének rendezvényei között került sor Egyesületünk hagyományos éves konferenciájára, „A Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fóruma” címmel.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével – többek közt – az elnökség körében Prof. Dr. Korinek László akadémikus, az Egyesület tiszteletbeli elnöke; Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese; Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja; Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, az NKE Rendészettudományi Doktori Iskola törzstagja; valamint Vajkai Edina, az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának tagja. Az érdeklődők között köszönthettük továbbá a honi rendészettudomány olyan jeles képviselőit is, mint Finszter Gézát, Irk Ferencet, Kerezsi Klárát, Kozáry Andreát, Pap András Lászlót, Ruzsonyi Pétert és Sárkány Istvánt – akik mindannyian a Rendészettudományi Kar professzorai.

Hagyományaink szerint a plenáris nyitóelőadást egy fiatal, a közelmúltban tudományos fokozatot szerzett kollégánk tartotta. A főreferátum megtartását idén Vári Vince tanársegéd úr, Egyesületünk korábbi elnökségi tagja vállalta, és egy igen aktuális kriminológiai témát mutatott be.

Ugyancsak hagyományos módon a szekciók vezetését a Rendészettudományi Kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói vállalták. Köztük volt Fórizs Sándor professzor, valamint Németh Zsolt és Tarján Gábor docens urak. Mellettük nagy örömünkre Egyesületünk korábbi tagjai, Szabó Andrea és Szabó Csaba is elláttak szekcióvezetői feladatokat.

A rendezvényt kiemelkedő érdeklődés kísérte: 5 szekcióban nem kevesebb, mint 72 előadás hangzott el. Ugyancsak hagyomány már, hogy az előadók között a Rendészettudományi Kar kiemelkedő tehetségű hallgatói is szerepelhettek.

A kiváló előadások egy részét a közeljövőben tanulmánnyá szerkesztett formában a Magyar Rendészet c. folyóirat hasábjain olvashatjuk.

Tudósítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján