Konferenciát rendezett a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete2015. november 18-án, a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének rendezvényei között került sor Egyesületünk hagyományos éves konferenciájára, „A Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VII. Országos Fóruma” címmel.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével – többek közt – az elnökség körében Prof. Dr. Korinek László akadémikus, az Egyesület tiszteletbeli elnöke; Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár; Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese; Dr. Boda József nb. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja; Dr. Hautzinger Zoltán, a Rendészettudományi Kar mb. oktatási dékánhelyettese; valamint Kiss Dávid, az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. Az érdeklődők között köszönthettük továbbá a honi rendészettudomány olyan jeles képviselőit is, mint Finszter Gézát és Irk Ferencet, az MTA doktorait; Blaskó Bélát és Sárkány Istvánt, Fórizs Sándort és Sallai Jánost – akik mindannyian a Rendészettudományi Kar professzorai. Ugyancsak eljött közénk Dr. Németh József r. alezredes úr, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke is.

Hagyományaink szerint a plenáris nyitóelőadást egy fiatal, a közelmúltban tudományos fokozatot szerzett kollégánk tartotta. A főreferátum megtartását idén Hautzinger Zoltán dékánhelyettes úr vállalta, és egy igen aktuális témát mutatott be, melyben a külföldiek és a büntetőjog összefüggéseit tárta fel.

Ugyancsak hagyományos módon a szekciók vezetését a Rendészettudományi Kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói vállalták. Köztük volt Mészáros Bence, Fogarasi Mihály és Tarján Gábor, a Rendészettudományi Kar egyetemi docensei. Mellettük nagy örömünkre Egyesületünk korábbi tagjai, Pallagi Anikó és Szabó Csaba is elláttak szekcióvezetői feladatokat.

A rendezvényt kiemelkedő érdeklődés kísérte: 5 szekcióban nem kevesebb, mint 58 előadás hangzott el. Ugyancsak hagyomány már, hogy az előadók között a Rendészettudományi Kar kiemelkedő tehetségű hallgatói is szerepelhetnek – idén közülük hatan tartottak előadást.

A kiváló előadások egy részét a közeljövőben tanulmánnyá szerkesztett formában a Magyar Rendészet c. folyóirat hasábjain olvashatjuk.

  • Tudósítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján