Konferenciát rendezett a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete2014. november 20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének rendezvényei között került sor Egyesületünk hagyományos éves konferenciájára, „A Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fóruma” címmel.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével – többek közt – az elnökség körében Prof. Dr. Korinek László akadémikus, az Egyesület tiszteletbeli elnöke; Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár; Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mb. tudományos rektorhelyettese; Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja, az Egyesület tiszteletbeli tagja; Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, az Egyesület tiszteletbeli tagja; Dr. Nagy Judit r. őrnagy, a Rendészettudományi Kar mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettese; valamint Kiss Dávid, az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. Eljöttek közénk továbbá a honi rendészettudomány olyan jeles képviselői is, mint Finszter Géza és Kerezsi Klára professzorok, az MTA doktorai; vagy Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar korábbi dékánja, és Prof. Dr. Sallai János ny. r. ezredes, a Kar korábbi dékánhelyettese.

Hagyományaink szerint a plenáris nyitóelőadást egy frissen doktorált kollégánk tartotta. Nagy öröm volt számunkra, hogy Egyesületünk korábbi elnöke, Dr. Budaházi Árpád r. százados úr vállalta idén az előadás megtartását. Ugyancsak hagyományos módon a szekciók vezetését a Rendészettudományi Kar tudományos fokozattal rendelkező oktatói vállalták.

A rendezvényt kiemelkedő érdeklődés kísérte: 6 szekcióban nem kevesebb, mint 53 előadás hangzott el. Ugyancsak hagyomány már, hogy az előadók között a Rendészettudományi Kar kiemelkedő tehetségű hallgatói is szerepelhetnek – idén közülük ketten tartottak előadást.

A konferenciát idén a Hanns Seidel Alapítvány támogatásával rendezhettük meg, így a résztvevők mappát, tollat, és étkezési ellátást is kaphattak.

A rendezvény zárszavát Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, az egyik szekció vezetője tartotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a színvonalas előadások egyértelmű biztatást jelentenek a jövőre: a tudományos utánpótlás biztosítva van, és a leendő Rendészettudományi Doktori Iskola is biztos alapokon nyugodhat.

A kiváló előadások egy részét a közeljövőben tanulmánnyá szerkesztett formában a Magyar Rendészet c. folyóirat hasábjain olvashatjuk.

A szekciók beosztása itt olvasható.