Közgyűlést és konferenciát rendezett a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete2014. május 20-án került sor a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének évi rendes közgyűlésére, melyet követően az Egyesület „Rendészet és tudomány” címmel tartott konferenciát.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével - többek közt - Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár; Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, az Egyesület tiszteletbeli tagja; Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, az Egyesület tiszteletbeli tagja; Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi docens; valamint Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője is.

A közgyűlés kezdetén köszöntötte az Egyesület tagjait Prof. Dr. Sallai János ny. r. ezredes, a Kar mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, valamint Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens. Sallai professzor úr saját életéből merített példákkal illusztrálta a kutatói munka nehézségeit és örömeit, Hautzinger tanár úr pedig tájékoztatást adott a pécsi határőr kutatóműhely rendezvényeiről és kiadványairól. Egyöntetűen jelezték, hogy ajtajuk bármikor nyitva áll az érdeklődő doktoranduszok előtt.

A közgyűlés ezt követően megtárgyalta a napirendi pontokat. Sor került az Egyesület és az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadására, a közhasznúsági melléklet és az éves költségvetés jóváhagyására. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Horváth Orsolya pécsi doktoranduszt.

A közgyűlés zárásaként az Egyesület elnöke együttműködési megállapodást írt alá a Szent György Szakkollégium vezetőivel, Lantos Mihály r. őrnagy úrral, és Felegyi Júlia hallgató kisasszonnyal.

A közgyűlést követő konferencián a nyitóelőadást Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Egyesület tiszteletbeli tagja tartotta meg „Társadalomtudományok és a rendészet” címmel. Finszter professzor úr a tőle megszokott magas színvonalon, széles áttekintéssel és jóízű humorral örvendeztette meg a hallgatóságot.

A második előadást is vendégelőadó tartotta: Petró Csilla, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola doktorandusza az új közszolgálati életpályát az átjárhatóság szemszögéből vizsgálta.

Ezt követően további nyolc előadásra került sor, melyeket az Egyesület rendes tagjai tartottak:

  • Amberg Erzsébet tanársegéd, NKE RTK: Büntetőjogi ultima ratio mint rendészeti rendezőelv

  • Vári Vince szaktanár, NKE RTK: A nyomozás egyszerűsítésének perspektívái

  • Pacsek József legfőbb ügyészségi ügyész: A kitoloncolás végrehajtásának törvényességi felügyelete az illegális migráció kezelését célzó új európai tendenciák tükrében

  • Töttős Ágnes migrációs szakreferens, BM: Az Európai Unió legális migrációs politikájának legújabb eredményei

  • Máté István Zsolt igazságügyi informatikai szakértő: Együttműködés az igazságügyi informatikai szakértővel a büntetőeljárás során

  • Horváth Gézáné igazságügyi vegyészszakértő, Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Veszprémi Intézet: Aktualitások az igazságügyi véralkohol analízis területén

  • Orbán József műszaki igazgató, HungaroControl Zrt.: A valószínűségi hálók rendészeti alkalmazhatósága

  • Gergi-Horgos Lívia tanársegéd, NKE RTK: Gondolatok a törvényes vád megalapozatlanságáról a tárgyalás előkészítése során


A konferencia levezetését Dr. Budaházi Árpád r. százados, adjunktus, az Egyesület korábbi elnöke vállalta. A színvonalas előadások közlésére a közeljövőben a Magyar Rendészet c. folyóiratban kerül sor.